Merkur Solingen
  Dovo Solingen
    Muhle
    Parker
 
  Geo F Trumper
 
 
   D.R.HARRIS
Baxter
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAJKUPOVANEJŠIE


» Kontaktné údaje

ZEBRA HYGIENA s. r. o.
Betliarska 22 - sídlo, nie korešpodenčná adresa
851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko

Spoločnosť zapísaná dňa: 16.6.2020 v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I., vložka číslo: 145815/B.

IČO: 53 111 010
DIČ: 2121269788

Účet : FIO banka  SK5483300000002601841955

 

Foto maloobchod - časť sortimentu

Náš personál:

svetmuza.sk svetmuza.sk
Sarah Táňa Laco Mária
  10,00 - 15,00 hod   10,00 - 15,00 hod 0950 844 711  9,00 - 17,00 hod 9,00 - 17,00 hod

Evidencia obejdnávok

Expedícia tovaru

Predaj tovaru v maloobchode

expedícia tovaru

Predaj a poradenstvo

Vybavovanie firemných klientov

Ekonomický úsek

úhrady a platby

 

 

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Ústredný inšpektorát
Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99  Bratislava
e-mail: ars@soi.skadr@soi.sk
tel. č.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

fax: +421 2 534 14 996

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:
Inšpektorát SOI  pre  Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava 27
tel.:  02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
e-mail: ba@soi.sk, http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

NmRlMDExN2